Jihočeská žabka přiskákala na Trivis

V lednu 2023 vyhlásil Jihočeský klub Obce spisovatelů spolu s Jihočeským krajem 19. ročník autorské literární soutěže o Jihočeskou žabku. Soutěž je určena mládeži od 15 do 21 let především z řad studentů jihočeských středních a vyšších odborných škol a učilišť.

Tématem letošního ročníku byly ZTRÁTY a NÁLEZY. Volba literární formy poezie či prózy byla na samotných studentech. Ocenění za svou prózu si odnesl student SŠ Trivis Vodňany Radim Sirůček, získal 2. místo. Jeho deníkové záznamy stárnoucího muže zaujaly porotu tvořenou členy Obce spisovatelů.  Slavnostní předávání ocenění proběhlo 20. 6. 2023 ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

Nejúspěšnější práce budou publikovány v denním a krajském tisku. Přejeme oceněným studentům hodně úspěchů v další literární činnosti.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Text: Iva Vondrášková
Foto: Radim Sirůček