Zájmové kroužky

Střelby

Mgr. Kazbunda – úterý od 14:00–15:30 Facebook

Volejbal

Mgr. Vondrášková – čtvrtek od 14:00 (od 3. 10. 2019)