Společná část

INFORMACE O SPOLEČNÉ (STÁTNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ  ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Žák ve společné části:

  • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
  • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka se skládá z dílčích zkoušek – písemné práce, didaktického testu, ústní zkoušky. Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části).

Další informace naleznete na stránkách maturita.cermat.cz