Společná část

INFORMACE O SPOLEČNÉ (STÁTNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ  ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Žák ve společné části:

  • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
  • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

U zkoušek společné části nemají žáci v tomto modelu možnost volby úrovně obtížnosti (základní/vyšší). Všechny zkoušky budou svou náročností odpovídat platným katalogům požadavků pro základní úroveň obtížnosti.

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se z dílčích zkoušek – písemné práce, didaktického testu, ústní zkoušky. Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Další informace naleznete na stránkách maturita.cermat.cz