Termíny

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK – školní rok 2019/2020

Praktická maturita 22. 4. 2020 a 23. 4. 2020
Písemná práce z českého jazyka a literatury (8. 4. 2020)
Písemná práce z anglického jazyka (30. 4. 2020)
Státní maturita 4. 5. – 6. 5. 2020
Ústní maturita
4. A 18. 5. – 22. 5. 2020
4. B 1. 6. – 4.6. 2020
3. AD 5. 6. 2020

Uzavření klasifikace maturitních tříd do 30. 4. 2020.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek pro tento rok bude zveřejněno v únoru.