Termíny

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK – školní rok 2019/2020

Praktická maturita 27. 5. 2020 a 28. 5. 2020
Písemná práce z českého jazyka a literatury
Písemná práce z anglického jazyka
Státní maturita 1. 6. – 2. 6. 2020
Ústní maturita
4. A 15. 6. – 19. 6. 2020
4. B 22. 6. – 25.6. 2020
3. AD 26. 6. 2020

Uzavření klasifikace maturitních tříd do 30. 4. 2020.

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek