Denní studium

UČEBNÍ PLÁN

Všeobecně vzdělávací předměty:

český jazyk a literatura dějepis přírodovědné vzdělávání
(chemie, fyzika, biologie)
cizí jazyk I psychologie péče o zdraví a první pomoc
cizí jazyk II pedagogika tělesná výchova
společenský základ zeměpis
sociální komunikace matematika

Odborné předměty:

právo sebeobrana integrovaný záchranný systém
bezpečnostní činnost informatika střelecká příprava
kriminalistika technika administrativy
kriminologie ekonomika
penologie

Maturitní předměty:

Společná část maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky: V profilové části MZ si žák může zvolit až dvě ze tří nepovinných zkoušek z následujících předmětů:
český jazyk a literatura právo bezpečnostní činnost
cizí jazyk/matematika integrovaný záchranný systém kriminalistka
praktická zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce sebeobrana