Prospěchové stipendium

  • od školního roku 2014/15 škola poskytuje prospěchové stipendium žákům s průměrem do 1,5 (prospěl s vyznamenáním)
  • výše je stanovena na 1 000,– Kč za pololetí