Změna v přijímacím řízení

Na základě rozhodnutí MŠMT došlo k posunutí terminu oznámení o přijetí ke studiu na 19. 5. 2021 (web stránky školy) termín odevzdání zápisového lístku nejpozději 2. 6. 2021. Podpis smlouvy o studiu 5. 5. 2021 a 2. 6. 2021.

Termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky

Termíny MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 naleznete na našich stránkách v sekci MATURITA a v níže uvedeném PDF dokumentu:

Termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky

 

Hlavní body úprav maturit

Informace k přijímacímu řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Organizace přijímacího řízení – 1. kolo

Obor vzdělání: 68-42-M/01 –  Bezpečnostně právní činnost  – denní studium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve SŠ podává uchazeč ředitelce střední školy. Za nezletilé uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

Přihláška se podává na aktuálním tiskopisu, který stanoví MŠMT ČR. Musí být řádně a čitelně vyplněná, potvrzená ředitelstvím ZŠ.

Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Pro 1. kolo může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí).

Uchazeč odevzdá přihlášku ředitelce střední školy do 1. března 2021.

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška se v tomto školním roce konat nebude.

Uchazeči budou přijímáni na základě průměru z 1. a 2. pololetí 8. třídy ZŠ  a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Uchazeči s celkovým  průměrem do 1,9 budou přijati bez přijímací zkoušky, uchazeči s vyšším průměrem budou povinni konat školní přijímací zkoušku ze všeobecných znalostí (CJ, AJ, OBN).

Ředitelka školy může nejpozději do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem nejdříve 19. května 2021.


Zápisový lístek

Uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku (osobně nebo poštou) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Dny otevřených dveří zrušeny

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a s tím souvisejícími opatřeními vlády ČR se Dny otevřených dveří ruší.

Od 4. 1. 2021 distanční výuka pro všechny ročníky

Na základě nařízení vlády ČR bude výuka od 4. 1. 2021 probíhat pro všechny ročníky online.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. 12. 2020 DO 10. 1. 2021

Nový rozvrh

Rozvrh platný od pondělí 4. ledna 2021

Vánoční prázdniny již od pondělí 21. 12. 2020

Volné pracovní místo – matematika, německý jazyk

Trivis – SŠV Vodňany, s. r. o přijme učitele/učitelku s aprobací matematika a německý jazyk pro SŠ, jednotlivě na DPP, společně – 17-19 hodin/týdně možno na DPP i hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned, více informací na tel. 603831964, email: lachoutova@trivis.cz (Ing. Alena Lachoutová – ředitelka školy).

Zahájení rotační prezenční výuky 1.-3. ročníků od 7. 12. 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 29. 11. 2020 se od 7. 12. 2020 zahajuje rotační prezenční výuka 1. – 3. ročníků.  V týdnu od 7. 12. 2020 se budou ve škole vyučovat třídy „A“, v týdnu od 14. 12. třídy „B“, atd. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu s výjimkou TEV. Přesné změny rozvrhu budou do systému Bakaláři zaneseny ve středu 2. 12. 2020.