Důležité upozornění pro uchazeče o studium!!!

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat, a to nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Pokud někomu přicházejí ze středních škol s touto povinností rozhodnutí o přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek, je toto proti platné legislativě.

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

Úřední hodiny

Sekretariát školy bude v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR otevřen pouze po předešlé telefonické dohodě v pondělí, středu a pátek od 8:00 – 12:00 hod.

Kontakt: 724 829 187

Upozornění pro žáky ubytované na internátu!

Osobní věci ponechané na internátu si budete moci vyzvednout v pondělí 30. 3. 2020 od 8.00 hodin do 12.00 hodin.

Důležité upozornění pro žáky školy!!!

V souvislosti s mimořádným opatřením z 10. 3. 2020 o uzavření školy jsou z rozhodnutí ředitelky školy žáci povinni aktivně se účastnit výuky pomocí IT technologií! Žákům budou pravidelně do systému Bakaláři zadávány k jednotlivým předmětům domácí úkoly, na které budou reagovat a odevzdávat dle pokynů jednotlivých vyučujících. Tudíž žáci školy každý den minimálně jednou nahlédnou do systému Bakaláři, zkontrolují přehled domácích úkolů, ty následně vypracují a ve stanoveném termínu odevzdají dle pokynů. Pokud ne, bude toto hodnoceno jako neplnění školních povinností, případně známkou nedostatečná.

Mgr. Karolína Böhmová
ZŘŠ

Uzavření školy v souvislosti s šířením koronaviru

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se škola s platností od 11. 3. 2020 pro žáky uzavírá na dobu neurčitou. Je proto nutné sledovat aktuální situaci zejména stránky školy, kde budou uveřejněny aktuální změny. Komunikace s vyučujícími jednotlivých předmětů a zadávání úloh bude realizováno prostřednictvím systému Bakalář, Moodle a e-mailových adres.

Úřední hodiny
Pondělí–Pátek: 8:00–14:00

Mimořádné opatření

Informace nemocnice pro veřejnost a školy

Informace k výskytu koronaviru

Literární soutěž

Detektivka z Trivisu zvítězila v literární soutěži o nejlepší povídku pro radu Vacátka 2019. Autorkou je Zuzana Blahoutová.  Povídku si můžete přečíst:

Povídka 03.01.3031 03:01

Fotky z předávání ceny naleznete v GALERII.

Olympiáda v anglickém jazyce

Fotky nejlepších žáků v olympiádě v anglickém jazyce naleznete v GALERII.

Lyžařský kurz

Fotky z lyžařského výcviku si můžete prohlédnout v GALERII.

Maturitní ples 4. A

Fotky z maturitního plesu si můžete prohlédnout v GALERII.