Zpravodaj města Vodňany

V měsíčníku Zpravodaj města Vodňany byl uveřejněn článek o žákovi naší školy. Můžete ho nalézt v sekci TISK pod názvem Studenti rozhodují o budoucnosti Evropy.