Změna v přijímacím řízení

Na základě rozhodnutí MŠMT došlo k posunutí terminu oznámení o přijetí ke studiu na 19. 5. 2021 (web stránky školy) termín odevzdání zápisového lístku nejpozději 2. 6. 2021. Podpis smlouvy o studiu 5. 5. 2021 a 2. 6. 2021.