Výsledky maturitní zkoušky

Výsledky maturitní zkoušky našich studentů denního studia v období jaro 2019:

Z 57 studentů 4. ročníků bylo k maturitní zkoušce připuštěno 51 studentů (5 neprospělo, 1 neklasifikován).

Úspěšnost z profilové maturitní zkoušky – 96%.

Úspěšnost ze státní maturitní zkoušky – písemná práce AJ 100%, didaktický test AJ 98%, písemná práce ČJL 98%, didaktický test ČJL 96%.