Uzavření školy v souvislosti s šířením koronaviru

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se škola s platností od 11. 3. 2020 pro žáky uzavírá na dobu neurčitou. Je proto nutné sledovat aktuální situaci zejména stránky školy, kde budou uveřejněny aktuální změny. Komunikace s vyučujícími jednotlivých předmětů a zadávání úloh bude realizováno prostřednictvím systému Bakalář, Moodle a e-mailových adres.

Úřední hodiny
Pondělí–Pátek: 8:00–14:00

Mimořádné opatření