TRIVIS v posilovně – VODŇANSKÝ ZPRAVODAJ

zdroj: VODŇANSKÝ ZPRAVODAJ 12/2021
https://www.vodnany.eu/assets/File.ashx?id_org=18428&id_dokumenty=454282