Ředitelské volno

Ředitelka školy oznamuje, že se na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla vyhlásit ředitelské volno na 2. 2. – 3. 2. 2022 (středa – čtvrtek) z organizačních a technických důvodů.