Ředitelské volno pro 2.-3. ročníky: 13. 4. a 14. 4. 2023

Rozhodnutí ředitelky školy o udělení ředitelského volna

Ve smyslu ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění následných změn a v souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku ve znění následných změn a doplňků vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno pro 2. a 3. ročníky na dny 13. 4.  a 14. 4. 2023.

Důvod: organizační  – Jednotné přijímací zkoušky

ing. Alena Lachoutová
ředitelka školy