Prezenční konzultace

Vážení žáci,

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR a MŠMT připravila škola k úspěšnému zvládnutí maturitních zkoušek prezenční konzultace dle již dříve zveřejněného rozvrhu, které budou zahájeny 11. 5. 2020 za podmínek nařízení a opatření Vlády ČR k ochraně zdraví a pohybu občanů na veřejnosti a MŠMT „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“ a „Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020“.

Podmínkou k účasti na přípravných konzultacích je:
– minimálně dvě roušky na den a sáček pro uložení roušky,
– podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (obdržíte při vstupu do školy),
-dodržování pokynů a nařízení MZ, MŠMT a pedagogických pracovníků.