Praktická maturitní zkouška Sebeobrana – 28. 5. 2020

Praktická maturitní zkouška ze Sebeobrany se uskuteční v Sokolovně. Do Sokolovny budete přicházet po skupinách, dle původního rozdělení do tříd, v tomto časovém harmonogramu:

4. A S1:           8.00 hodin

4. A S2:           9.30 hodin

4. B S1:           11.00 hodin

4. B S2:           12.00 hodin