Pozvánky k přijímacím zkouškám

K dnešnímu dni 14. 5. 2020 byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám těm uchazečům, kteří jsou přihlášeni k 1. termínu na naši školu. Pokud pozvánku v příštím týdnu neobdržíte, kontaktujte telefonicky naši školu (tel. 724 829 187).