Podpis smlouvy o studiu

Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu (zveřejníme na webových stránkách školy do 15. 6. 2020) se dostaví dne 19. 6. 2020 od 8.30 do 15.00 hod. společně se zákonným zástupcem k podpisu smlouvy o studiu a odevzdají zápisový lístek.

Ing. Alena Lachoutová
ředitelka školy