Obnovení prezenční výuky od 24. 5. 2021

Ve všech třídách se od 24. 5. 2021 obnovuje prezenční výuka teoretického vyučování dle rozvrhu.

Vzhledem k tomu, že budou v květnu a červnu probíhat maturitní zkoušky, budou mít některé třídy změny rozvrhu, které budou vždy předem zveřejněny v suplování.

Plný provoz školy, tedy povinnost žáků účastnit se prezenčního vzdělávání podle školského zákona a školního řádu, platí od 24. 5.  2021.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

Mgr. Karolína Böhmová – ZŘŠ​