TRIVIS Vodňany III.

Od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003482 s názvem „TRIVIS Vodňany III.“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 295 700 Kč.