ICT a my

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze  středním školám.

DUM jsou vyučujícími sdíleny na webových stránkách školy v sekci Moodle:  http://moodle.trivisvodnany.cz/ v kurzu EU peníze středním školám – DUM, taktéž jsou k dispozici na CD u ředitelky školy.