Anglicky plynule

Tato škola je zapojena do projektu Výzva č. 57

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 57
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0330
Název projektu: Anglicky plynule

V rámci tohoto projektu studenti a učitelé využívají kombinovaného výukového systému (blended learningu) DynEd, který umožňuje individualizované vzdělávání žáků a učitelů a jejich rozvoje v anglickém jazyce.