Informace pro uchazeče o studium

Pro vstup do školy k přijímací zkoušce je nutné předložit vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci. Vzor ke stažení zde:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ