Informace k vyklizení DM

Domov mládeže bude zpřístupněn od 11. května 2020 pouze pro žáky posledního ročníku, kteří se budou připravovat na maturitní zkoušky. Z těchto důvodů jsme nuceni vyklidit domov mládeže a připravit ubytování za zvláštních podmínek.

Od pondělí 4. 5. do čtvrtka 7. 5. 2020 bude pro žáky TRIVIS zpřístupněn domov mládeže (vždy od 9:00 – 16:00 hodin), aby si odstěhovali osobní věci a předali pokoj. Zároveň si v případě zájmu vyplní u vedoucí domova mládeže K. Louženské přihlášku na příští školní rok.