Hodnocení žáků ve 2. pololetí

Nařízení ředitelky školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020