Přednáška: Bezpečnostní hrozby v Evropě a ve světě

Ing. Jiří Šedivý – armádní generál v záloze

4. ročníky