Důležité upozornění pro žáky školy!!!

V souvislosti s mimořádným opatřením z 10. 3. 2020 o uzavření školy jsou z rozhodnutí ředitelky školy žáci povinni aktivně se účastnit výuky pomocí IT technologií! Žákům budou pravidelně do systému Bakaláři zadávány k jednotlivým předmětům domácí úkoly, na které budou reagovat a odevzdávat dle pokynů jednotlivých vyučujících. Tudíž žáci školy každý den minimálně jednou nahlédnou do systému Bakaláři, zkontrolují přehled domácích úkolů, ty následně vypracují a ve stanoveném termínu odevzdají dle pokynů. Pokud ne, bude toto hodnoceno jako neplnění školních povinností, případně známkou nedostatečná.

Mgr. Karolína Böhmová
ZŘŠ