Důležitá informace pro pondělní výuku!!!

Všichni neočkovaní žáci a žáci, kteří v posledních 180 dnech neprodělali prokazatelně onemocnění Covid 19 (vyjma třídy 1. B) zítra (v pondělí 22. 11. 2021) do školy nenastoupí, vzhledem ke kontaktu s PCR pozitivními vyučujícími. Budou kontaktováni KHS, přičemž nastoupit do školy budou moci až po podstoupení kontrolního PCR testu a jeho negativním výsledku.