Distanční výuka

Vzhledem k současné epidemiologické situaci covid – 19 a stanovisku orgánů státní správy ČR rozhodla ředitelka školy o přechodu Trivis – Střední školy veřejnoprávní Vodňany, s. r. o. z prezenční výuky na výuku distanční, a to od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020.