Základní informace k nástupu do školy od 1. 9. 2021

Základní informace k nástupu a provozu školy od 1. 9. do 10. 9. 2021 vycházející z Mimořádného opatření MZ ze dne 16. 8. 2021 viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/screeningove-testovani-ve-skolach-od-31-08.pdf

Žákovi denní formy vzdělávání střední školy, umožní škola osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud

a) podstoupí v termínech  1. září, 6. září a 9. září 2021 ihned po příchodu do školy vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provede sám nebo a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, nebo

b) doloží některou ze skutečností – dokončené očkování proti SARS-CoV-2 s uplynutím 14-dnů od poslední dávky,  potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180-ti dnech, případně potvrzení, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem v certifikované laboratoři.

Pokud žák nesplní podmínky uvedené v bodech a, nebo b, bude mu umožněna osobní přítomnost na vzdělávání pouze v případě, že po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo ve venkovním prostředí bude používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), žák se nesmí aktivně účastnit hodin předmětů TEV a SEB, které budou probíhat ve vnitřních prostorách.