Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

  • Období školního vyučování začíná v pondělí 3. září 2018
  • První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019
  • Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
  • Vánoční prázdniny: od soboty 22. prosince 2018 až do středy 2. ledna 2019 (výuka zač. ve čtvrtek 3. ledna 2019)
  • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
  • Jednotýdenní jarní prázdniny: pondělí 11. března až neděle 17. března 2019
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019
  • Hlavní prázdniny: od pondělí 1. července do neděle 1. září 2019

  • Třídní schůzky:
   14. 11. 2018 – od 15:30 hod.
   17. 4. 2019 – od 15.30 hod.
  • Den otevřených dveří:
   23. 11. 2018 – od 8:00 hod. – 15:30 hod.
   11. 1. 2019 – od 8:00 hod. – 15:30 hod.
  • Přijímací zkušky – denní studium         11. 4. – 27. 4. 2019
   – dálkové studium      21. 4. – 29. 4. 2019

Zátěžový tábor                          1. A + 1. B: 2. 9. – 6. 9. 2018

Kurz zdravotnické přípravy       2. A + 2. B: prosinec 2018

Lyžařský kurz                            1. A + 1. B: 20. 1. – 25. 1. 2019

Střelby                                       3. A: 2. 5.  – 3. 5. 2019

3. B: 9. 5.  – 10. 5. 2019

Cyklokurz                                   2. A: 3. 6. – 7. 6. 2019

2. B: 17. 6. – 21. 6. 2019

Kurz sebeobrany                      3. A + 3. B: 10. 6. – 14. 6. 2019

Rafty                                         2. A:

      2. B:


Uzavření klasifikace 4. A, 4. B a 3. AD do 30. 4. 2019

Opravné maturity: 12. 9. – 14. 9. 2018

Praktická maturita: 24. 4. – 25. 4. 2019

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 10. 4. 2019

Písemná práce z anglického jazyka: 11. 4. 2019

Státní maturita: 2. 5. – 6. 5. 2019

Ústní maturita:     4. A: 20. 5. – 24. 5. 2019

4. B: 27. 5. – 30. 5. 2019

3. AD: 31. 5. 2019