Termíny

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK – školní rok 2018/2019

Praktická maturita 24. 4. – 25. 4. 2019
Písemná práce z českého jazyka a literatury 10. 4. 2019
Písemná práce z anglického jazyka 11. 4. 2019
Státní maturita 2. 5. – 6. 5. 2019
Ústní maturita
4. A 20. 5. – 24. 5. 2019
4. B 27. 5. – 30. 5. 2019
3. AD 31. 5. 2019

Uzavření klasifikace maturitních tříd do 30. 4. 2019