Přijímací řízení do 1. ročníku

Jednotná přijímací zkouška se bude konat 8. června 2020.

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku