Úřední hodiny o letních prázdninách: každé úterý 8.00–13.00 hodin.