Učební plán

Všeobecné vzdělávací předměty:

český jazyk a literatura dějepis tělesná výchova
cizí jazyk I psychologie péče o zdraví a první pomoc
cizí jazyk II pedagogika přírodovědné vzdělávání (chemie, fyzika, biologie)
společenský základ zeměpis
sociální komunikace matematika

Odborné předměty:

právo sebeobrana integrovaný záchranný systém
bezpečnostní činnost informatika střelecká příprava
kriminalistika technika administrativy
kriminologie ekonomika
penologie


Maturitní předměty:

Společná část maturitní zkoušky: Profilová část maturitní zkoušky: V profilové části MZ si žák může zvolit až dvě ze tří nepovinných zkoušek z následujících předmětů:
český jazyk a literatura právo bezpečnostní činnost
cizí jazyk nebo matematika integrovaný záchranný systém kriminalistika
praktická zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce sebeobrana

Poznámka: u 3letého nástavbového studia v dálkové formě vzdělávání je množství předmětů redukováno

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany