Školné

  •  pro 4letou denní formu vzdělávání - 1.840,- Kč měsíčně (18.400,- Kč ročně)
  •  pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání - 1.250,- Kč měsíčně (12.500,- Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany