Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ školního roku 2018/2019

Čtyřleté denní vzdělávání (kód 68-42-M/01) - nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je  60 .

Přihlášku s razítkem lékařem (stvrzená zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01) potvrzenou ředitelem základní školy je nutno podat do 1.3.2018.

Termíny přijímacího řízení budou upřesněny vyhláškou MŠMT.
V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno další kolo.

Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (60% - státní část, 30% -
výsledky dosažené v 8. a 9. ročníku základní školy, 10% - zájmové aktivity týkající se oboru).

Informace o jednotné přijímací zkoušce (státní část) naleznete na stránkách www.cermat.cz. Můžete si zde stáhnout i starší testy.

Na základě výsledků přijímacího řízení bude utvořen pořadník, na základě kterého bude bezodkladně zasláno přijatým uchazečům „Rozhodnutí o přijetí“ s poučením o dalším postupu.

Po obdržení tohoto rozhodnutí musí uchazeč do 5 pracovních dnů doručit ředitelce školy „Zápisový lístek“ získaný v základní škole. Když tak neučiní, bude na jeho místo přijat jiný uchazeč.

Nepřijatí uchazeči obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí“.

Bližší informace k přijímacímu řízení budou stanoveny v kritériích přijímacího řízení zveřejněné nejpozději 31. 1. 2018.


Nástavbové studium v 3leté dálkové formě vzdělávání (kód 68-42-L/51) - nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 60.

Přihlášku je nutno doručit do 1.3.2018.

Termíny přijímacího řízení budou upřesněny vyhláškou MŠMT.
V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno další kolo..

Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (60% - státní část, 30% -
výsledky dosažené při získání výučního listu, 10% - 
zájmové aktivity týkající se oboru).

Informace o jednotné přijímací zkoušce (státní část) naleznete na stránkách www.cermat.cz. Můžete si zde stáhnout i starší testy.


Pro zájemce o vzdělávání pořádá škola „den otevřených dveří“ dne 24. 11. 2017 a 5.1. 2018 od 8.00 do 15.30 hod. Škola vede přehled o volných ubytovnách a domovech mládeže a je nápomocna rodičům a žákům zabezpečit ubytování (v areálu Středního odborného učiliště a učiliště Vodňany).

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany