Příjímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (kód 68 - 42 - L/51) - 3leté dálkové nástavbové vzdělávání

  • Nástavbové studium v 3leté dálkové formě vzdělávání: nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 60.
  • Přihlášku je nutno doručit do 1.3.2018.
  • Termíny přijímacího řízení budou upřesněny vyhláškou MŠMT.
  • Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (60% - státní část, 30% -výsledky dosažené při získání výučního listu, 10% - zájmové aktivity týkající se oboru).
  • K přihlášce na 3leté dálkové nástavbové vzdělávání je nutné předložit ověřenou kopii výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení ze třetího ročníku SOU (středního odborného učiliště).
  • Přihlášku obdrží uchazeč v kanceláři školy nebo je k dispozici na webových stránkách školy.
  • Termín podpisu smlouvy u 3letého dálkového nástavbového vzdělávání je nutné si předem telefonicky domluvit na tel. 383 382 134, mobil: 603 831 964. Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany