Podoba státní maturity

INFORMACE O STÁTNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společná – připravuje CERMAT
  • profilová – připravuje škola.

ŽÁK VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

  • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
  • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

U zkoušek společné části nemají žáci v tomto modelu možnost volby úrovně obtížnosti (základní/vyšší). Všechny zkoušky budou svou náročností odpovídat platným katalogům požadavků pro základní úroveň obtížnosti.

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu. Písemné slohové práce hodnotí učitelé jmenovaní ředitelem školy.

Další informace naleznete na stránkách  www.novamaturita.cz

Postup při podávání přihlášky k maturitní zkoušce na jaře 2018 si můžete přečíst na stránkách www.novamaturita.cz.

 

Model maturitní zkoušky 2018

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany