Dálkové studium

UČEBNÍ PLÁN

Všeobecné vzdělávací předměty:

 •  český jazyk a literatura
 •  cizí jazyk
 •  společenský základ
 •  psychologie
 •  pedagogika
 •  matematika

Odborné předměty:

 •  právo
 •  kriminalistika
 •  kriminologie
 •  penologie
 •  informatika
 •  administrativní činnost
 •  integrovaný záchranný systém
 •  bezpečnostní činnost
 •  střelecká příprava

Maturitní předměty:

Společná část maturitní zkoušky:

 •  český jazyk a literatura
 •  cizí jazyk nebo matematika

Profilová část maturitní zkoušky:

 •  právo
 •  integrovaný záchranný systém
 •  praktická zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce

V profilové části MZ si žák může zvolit až dvě z  nepovinných zkoušek z následujících předmětů:

 •  bezpečnostní činnost
 •  kriminalistika

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Bezpečnostní služby (kód 68 – 42 – L/51) – 3leté dálkové nástavbové vzdělávání

 • Nástavbové studium v 3leté dálkové formě vzdělávání: nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 60.
 • Přihlášku je nutno doručit do 1.3.2018.
 • Termíny přijímacího řízení budou upřesněny vyhláškou MŠMT.
 • Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (60% – státní část, 30% -výsledky dosažené při získání výučního listu, 10% – zájmové aktivity týkající se oboru).
 • K přihlášce na 3leté dálkové nástavbové vzdělávání je nutné předložit ověřenou kopii výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení ze třetího ročníku SOU (středního odborného učiliště).
 • Přihlášku obdrží uchazeč v kanceláři školy nebo je k dispozici na webových stránkách školy.
 • Termín podpisu smlouvy u 3letého dálkového nástavbového vzdělávání je nutné si předem telefonicky domluvit na tel. 383 382 134, mobil: 603 831 964. Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.
 • VZOR – přihlášky na dálkové studium